ทีเส็บ จัดงาน Thailand Domestic MICE Mart 2018 พร้อมเปิดตัว 7 มหัศจรรย์แห่งล้านนา

ทีเส็บ จัดงาน Thailand Domestic MICE Mart 2018 โดยเปิดเวทีสร้างโอกาสธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการแบบครบวงจร หวังพัฒนาศักยภาพไมซ์สู่ภูมิภาค พร้อมเปิดตัว 7 มหัศจรรย์แห่งล้านนา ตั้งเป้าส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Domestic MICE Mart 2018” (TDMM 2018) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang MICE) ร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าและบริการไมซ์ในประเทศ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ งานสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ และกิจกรรมเจรจาธุรกิจ โดยมีผู้ขายและผู้ซื้อเข้าร่วมจำนวนมาก
ด้านนายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ เปิดเผยว่า ตลาดไมซ์ในประเทศไทยปี 2560 ที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท ทั้งงานแสดงสินค้า การประชุมองค์กรและสมาคมต่างๆ และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แต่รายได้กว่าร้อยละ 80 ยังคงมาจากงานที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ส่วนในปี 2561 นี้ ทีเส็บตั้งเป้าจะเปิดกลยุทธ์ดันธุรกิจไมซ์สู่ภูมิภาคเริ่มจาก ผลักดันงานเทรดโชว์ออกสู่เมืองไมซ์ ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา ขอนแก่น และภูเก็ต โดยจะขยายการจัดประชุมในเมืองที่มีศักยภาพใกล้เคียง เช่น เชียงราย ระยอง อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ และจะส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองที่เข้าถึงจากเมืองไมซ์ได้สะดวก เช่น ลำปาง จันทบุรี หนองคาย ร้อยเอ็ด พังงา เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคก้าวทันอุตสาหกรรมไมซ์และแนวโน้มของตลาดในประเทศ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นเมืองเป้าหมายให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ ที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมการจัดการประชุมของประเทศ เพิ่มรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทยให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทางในระดับเอเชียต่อไป สำหรับ ในปีนี้จะเริ่มที่เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ซึ่งการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ ยังได้เปิดตัว 7 มหัศจรรย์แห่งล้านนา สัมผัสประสบการณ์ 7 wonder ได้แก่ สุดยอดวิถีผู้กล้าล้านนา หรือการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ ชาล้านนา ข้าวล้านนา ผ้าไหมล้านนา วิถีสุขภาพล้านนา อาหารล้านนา และฮาลาลล้านนา เพื่อใช้สำหรับนำเสนอเป็นจุดขายใหม่ต่อไป
                  
Credit: http://nwnt.prd.go.th/